Effektiv, trygg og
smart bygging

Din samarbeidspartner på klimasmarte
bygg i tre i ulike byggeprosjekter

Elementer - Precut - Takstoler - Limtre - Hulldekker i tre - Konstruksjonspakker

Fordelen med elementer
levert av Tretec Byggsystemer AS

  • Raskere byggeprosess -lavere kostander
  • Mindre fuktighet under bygging 
  • Ryddigere byggeplasser 
  • Høyere presisjon og bedre kvalitet 
  • Reduserer avfall, svinn og riggkost
  • Økt omsetning pr. tømrertime

Høyere presisjon, bedre kvalitet

Vi tilbyr prefabrikerte trekonstruksjoner, noe som gir flere fordeler for deg som kunde – som høyere presisjon, bedre kvalitet og en raskere byggeprosess. Ingeniøravdelingen vår prosjekterer byggeprosjektet, og vi produserer elementene mens tomten din klargjøres og grunnmuren blir laget. For å sikre en dokumentert, pålitelig leveranse foregår vår produksjon alltid under en streng og grundig kvalitetetskontroll.

Les mer  

Bærekraftig prefabrikasjon av trekonstruksjoner

Økt bruk av tre har fått et stort fokus i løpet av de siste årene. Tre kan i mange tilfeller erstatte mer klimabelastende materialer, og blir stadig mer etterspurt.
Å benytte tre i bygg er et sterkt bidrag til å bygge klimasmart og til et redusert klimautslipp. Tre er fornybart og binder karbon både i vekstperioden og ved bruk i konstruksjon og på interiør.
Tretec Byggsystemer AS ønsker å være en naturlig samarbeidspartner i alle byggeprosjekt og ikke minst der fokuset er på å redusere klimautslipp.
Byggebransjen har fått strenge krav til å redusere klimautslipp både på kort og lang sikt og Tretec Byggsystemer AS ønsker å bidra til å oppnå disse målene.
Bygg Klimasmart - Bygg i tre

Høyere presisjon, bedre kvalitet

Vi tilbyr prefabrikerte trekonstruksjoner, noe som gir flere fordeler for deg som kunde – som høyere presisjon, bedre kvalitet og en raskere byggeprosess. Ingeniøravdelingen vår prosjekterer byggeprosjektet, og vi produserer elementene mens tomten din klargjøres og grunnmuren blir laget. For å sikre en dokumentert, pålitelig leveranse foregår vår produksjon alltid under en streng og grundig kvalitetetskontroll.

Les mer  

Stort utvalg prefabrikkerte trekonstruksjoner

Våre ingeniører og produktspesialister jobber tett sammen for å imøtekomme dine spesifikke behov, både når det gjelder funksjonalitet og design. Vi leverer et bredt utvalgte prefabrikkerte trekonstruksjoner som ferdige elementer, Precut-vegger, bjelkelag, komplette konstruksjonspakker, yttervegger, lydvegger, bærevegger, innervegger, gulv og tak.

Tretec tar byggeprosessen fra prosjektering til ferdig leveranse.

Om oss

Tretec er en bedrift med lokale eiere som har sterk tilknytning til byggebransjen. Vi har lang erfaring med trekonstruksjoner, elementproduksjon og alle type byggeprosjekter. Fra eneboliger og hytter, til næringsbygg og skoler, haller og landbruksbygg vet vi hva som trengs for å få rett produkt til rett bygg.

Hos oss har vi fokus på kvalitetskontroll, arbeidsmiljø, ressursbruk, avfallshåndtering og bærekraftige bygg. Vi følger Lean som produksjonsmetodikk for å sikre kontinuerlig forbedring av produksjonsprosessen.

Tretec jobber stadig med å kvalitetssikre og bedre prosessene våre – både gjennom ny teknologi og utvikling av arbeidsrutiner. Vi har stor tro på at trygge rutiner skaper gode premisser, både for ansatte og kunder.

Les mer

Fagfolk i alle ledd

Du kan stole på oss gjennom hele prosessen. Våre ansatte bygger med solid fagkunnskap og fokus på kvalitet.

Ta kontakt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.